het bureau | visie | weblog | cursusaanbod | ontwerptafel | O'FEST | kantinegesprek | nieuws | contact
  KORTE
  TRAININGEN

  ONTWERPKUNDE
  tuin en park

  NATUUR in het
  TUINONTWERP

  ONTWERPEN
  met beplanting

  ONTPLOOIING
  ALS ONTWERPER

  PERSOONLIJKE
  opleiding


ONTPLOOIING ALS ONTWERPER
5-daagse training

Hoogwaardige kennis over tuinarchitectuur wordt aangeboden in de cursus ‘Ontplooiing als Ontwerper’ die vanaf dinsdag 24 oktober 2017 van start gaat. Deze lessenreeks beslaat vijf opeenvolgende dinsdagen waarin vijf grote thema’s worden behandeld die bijdragen aan de hoge artistieke ontwikkeling van de tuinontwerper. Ze zijn stuk voor stuk onderdeel van het begrip ‘tuinarchitectuur’.
De specifieke kenmerken en onderdelen die goede tuinarchitectuur nodig heeft, bestaan uit abstracte voorstellingen, die naast de praktijk van het ambacht nodig zijn. Ecologie en milieu, besef van duurzaamheid, inzet van techniek en materialen, plantenkennis, zijn de instrumenten waarmee de tuinontwerper geschoold is. In het ontwerpproces overstijgt de tuinarchitectuur het pragmatisme van de samenstelling van een ‘programma van eisen’, zoals dat bij een opdracht wordt gegeven. Men creëert daarbovenuit een wereld, die niet alleen de tuin- of terreinbezitter behaagt en het programma herbergt, maar tevens een natuurlijke wereld vormt voor flora en fauna, met een welgekozen esthetiek en inhoudelijke ruimtebeleving.
Dit zijn eisen die de opdrachtgever niet expliciet vermeldt, maar die tot de taak en bekwaamheden van de tuinontwerper behoren. Een ambitie die nodig is om ware ‘tuinarchitectuur’ te realiseren.
Deze cursus is opleiding en training tegelijk, waarbij niet alleen wordt gestreefd naar een persoonlijke ontwikkeling van de ontwerper, maar ook op zoek wordt gegaan naar de creatieve benadering van een opdracht. Tijdens de lessen komen veel voorbeelden uit de tuinkunst en andere kunsten aan bod. Daarnaast zal dieper ingegaan worden op enkele belangrijke tuin- en parkontwerpers uit de Westerse wereld.

START dinsdag 24 oktober 2017
5 dinsdagen
Docent: Michel Lafaille
Investeringssom bedraagt 960,- euro (vrij van btw) voor zowel de cursusdagen, de volledige lessheets in pdf, het koffiearrangement en vijf verzorgde lunches. Vegetarische lunch mogelijk.

  Vraag hier de gratis studiegids aan

© het ontwerp instituut 2017