Gisteren presenteerde een viertal ontwerper zichzelf als ‘De humane ontwerpers’. Zij leerden elkaar kennen bij |het ontwerp instituut| en werden aangesproken door de missie van het instituut over specifiek dat humane aspect (zie elders op de website onder de knop Visie). Het is mooi en hartverwarmend dat dit gebeurt en zich uitdeint. Hopelijk vinden zij voldoende energie en doorzettingsvermogen om dit verder te blijven doen en opdrachten te vinden waarbij ze dit ideaal kunnen verwezenlijken.
 

‘De mens met zijn beleving en ervaring van de buitenruimte staat centraal en niet de overheersende doelmatigheid’.