Hij werd deze week verschillende keren genoemd en geciteerd, deze grote intellectueel, denker en schrijver. Die meer over tuinkunst wist dan wij vermoeden. Hier een citaat dat de intentie van het O’FEST goed weergeeft:
 
‘Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren’.
 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)
Veel tijd om te schrijven is ons niet gegund deze week, het O'FEST slokt alle aandacht op.
Maar wat een verrijking van de geest. Wat een genot om al die kennis en al dat inzicht voorbij te horen komen. Straks alweer de laatste avond in de rij en die belooft ook weer heel bijzonder te worden.
Daarin zal de stelling worden besproken: 'De tuinkunst dient zich meer te spiegelen aan de ontwikkeling in de kunsten, dan aan het eigen historisch perspectief.'
Er zullen een zestal sprekers op reageren, waarna een paneldiscussie losbarst. Onderling tussen de sprekers, maar ook met het publiek. De twee dagvoorzitsters zullen er hun handen vol aan hebben.
Zie ik jullie daar vanavond? In Apeldoorn, juist. In het ACEC ja, maar dat wist je al.
Het ACEC gebouw waar |het ontwerp instituut| vertoeft, werd gisteren gevuld met een levendige en optimistische sfeer. Tegelijk vond De Ontwerptafel plaats met een twaalftal deelnemers, en het atelier van Jacqueline van der Kloet, waar een tiental geselecteerde ontwerpers aan deelnemen. Heerlijk om te zien hoe intensief het er aan toeging en tussendoor iedereen in een creatieve sfeer met elkaar omging. Zomaar eventjes vijfentwintig tuinontwerpers tezamen aan het werk. Dat is waar we het allemaal voor doen, dat zijn de mooie momenten.
Vandaag het symposium De Laatste Tuin. We wensen Laura Knoops en Leonie Brinks alle succes met hun dagvoorzitterschap.
Uit mijn inleiding bij de opening van het O'FEST:
 
'... blijft de tuin en de wereld van de tuin een onbekende. Men gaat deze, om hem toch vorm te geven en te verconcretiseren, ‘na maken’ van de beelden die men kent. Men gaat kopiëren en niet op zoek naar zijn ware betekenis.
Daardoor ontstaat een merkwaardige vorm van tuinkunst, die meestal een imitatie is van een imitatie. Een imitatie in het kwadraat, losstaand van de originele reden van bestaan. Hoogstens is er een verwijzing naar een natuurvorm.
In vroegere tuinen uit de Renaissance of de Barok, zelfs in de landschapstuinen, zag men de natuur nog als getemd of georganiseerd, de mens als heerser en bepaler over het wilde en losbandige van de natuur en dus van het leven.
Als een uiting van de menselijke zoektocht zichzelf te positioneren in de wereld.
Nu zijn die gesnoeide vormen of gecultiveerde onderdelen in de tuin slechts een pastiche, een navolging van de huidige standaard, ten dienste van een burgerlijke moraal van angstloze platheid.
Jacques Brel zou ervan huiveren en het kapot zingen. Hij zou Don Quichote eropuit sturen om die inhoudsloze tuinmolens te bestrijden....'
Alhoewel de wereld al zo lang bestaat en er al miljarden en miljarden bladeren zijn gekomen aan de bomen, zijn er nog nooit twee bladeren hetzelfde geweest.
Alhoewel er al zoveel weken en dagen en uren zijn voorbijgegaan sinds de wereld bestaat zijn er nog nooit twee uren, twee minuten of twee seconden hetzelfde geweest.
Alhoewel er nu 7.510.835.918 mensen aan het leven zijn en de wereld er al zoveel miljarden en miljarden heeft gekend, sinds de menssoort is ontstaan, zijn er nog nooit twee mensen hetzelfde geweest.
Ik denk dat ik de rest van mijn leven nodig heb om dat goed te begrijpen.
Nou staat er op de website van het O’FEST een stelling, waarop je JA of NEEN kunt antwoorden. Over tuinkunst. Dat die zich meer moet spiegelen aan de ontwikkeling in de kunsten. In plaats van aan de eigen geschiedenis.
Daar ben ik het in principe wel mee eens. Jullie? Ik heb al gestemd. We leven trouwens toch al in de tijd en de wereld van het stemmen en de gevolgen van het stemmen. In Amerika zitten ze met de miserie van hun stemmen en nu in het VK ook al. In Frankrijk hebben ze goed gestemd, denk ik toch, hoopvol en positief. En die gaan zondag alweer stemmen. Krijgen er geen genoeg van. En de Duitsers binnenkort. En dan nu wij. Maar bij ons is het makkelijker, voor kunst of voor geschiedenis. Ik weet het. Er is veel kunst en er zijn verschillende soorten kunst. Zit je altijd goed. Van de geschiedenis is er maar één. Diegene die wij denken te begrijpen. Dat is dus minder spannend. O’FEST dus.
Midden op het zebrapad zat een ekster. Het was een heel gewoon zebrapad en een heel gewone ekster. Een Pica Pica, zwart en wit gekleurd met een metaalachtige gloed en blauw en groen op de vleugels. Als je goed keek zag je ook wat bronsgroen op de staart en op het uiteinde roodpaars, of verbeeldde ik me dat maar?
Hij hield de kop schuin om me aan te kijken en wachtte brutaal af of ik de durf had over te steken. Wat zou ik doen? Blijven staan en kijken of langzaam naar hem toelopen? Dat wist de ekster niet.
Het zebrapad bestond uit regelmatige vlakken dikke straatverf van een vaalwitte kleur, die omkaderd werden door het zwart van het asfalt. Soms zag je ze ook wel eens in het geel die strepen, maar dat was meestal in het buitenland. Deze was wit. Vaalwit met zwarte remstrepen van het rubber van autobanden er dwars overheen. Het rook hier eigenaardig, of niet? Aan de overkant van de straat stopte het zebrapad abrupt. Het was onduidelijk waarom hier nou een zebrapad was aangelegd. Er was niets te zien aan die kant van de weg, geen winkel, geen school, geen hospitaal. Een troosteloos voetpad naar een haag van een tuin. Meer niet.
De ekster bewoog met een huppig sprongetje zoals alleen eksters dat kunnen. Elegant en boven de materie verheven. Hij krijste schrapend. Durf maar eens, leek hij uit te dagen. Ik wilde een geruststellende beweging maken met de hand, dat het goed was, dat ik niets van plan was, maar zag daar toch vanaf. Hij zou me immers niet begrijpen.
Het was een heel gewone ekster op een heel gewoon zebrapad.
Elke tuinontwerper, of aanverwante geest, maakt elke dag wel iets mee waar hij of zij even over nadenkt. Een overpeinzing die men zich vormt, een beschouwing, een reflectie. Waarom zou toch…? Heb ik nou echt gezien dat…? Wat gebeurt er als men niet…? …? …?
Die kleine momenten zijn het, die de geest vormen en ons creatief en eigen-aardig laten kijken naar de wereld. En aangezien er dagelijks meer en meer lezers schijnen te zijn van dit weblog, is het goed om ook jouw gedachten en reflecties eens te verwoorden en hier neer te zetten. Ter inspiratie van de anderen, die je niet kent, maar op die manier jou een beetje leren kennen. Stuur ons een stukje en we plaatsen het hier, net zoals die van je collega’s.
Wel, soms gebeurt er iets. Zo ook gisteravond. Toen werd ineens duidelijk waarom de architect Victor Horta het gebouw van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel en meer bepaald de Henri Le Boeufzaal in 1928 heeft ontworpen. Waarom Dmitry Shostakovich in 1959 zijn 'Concerto n. 1 in Es op. 107' schreef. Waarom al die leden van het Nationaal Orkest van België en alle leden van de jury geboren zijn. Waarom de Koningin Elisabethwedstrijd al zoveel jaren heeft bestaan, alsof het alleen maar in afwachting was van iets. Waarom de 2.052 mensen uit het publiek die aanwezig waren die ochtend nietsvermoedend zijn opgestaan.
Dat alles kwam gisteravond tezamen in één beweging, één punt, één betekenis, toen de Franse finalelaureaat Victor Julien-Laferrière het toneel besteeg en zich met zijn cello op een stoel voor het orkest zette. The rest is history.
Ik, die alleen maar geniet, maar niets ken of kan, was verheugd en verbijsterd. De commentatoren die waren uitgenodigd spraken van een Hors Concours, iets wat buiten de normen had plaatsgevonden, de presentatoren stamelden. Ik zag nog hoe de cello natrilde en wist dat ze na vanavond net zo goed tot brandhout kon worden vernietigd, want nooit of te nimmer zou zij nog door iemand zo worden bespeeld. Daarom dus.
Gelukkig heeft iemand de CD uitgevonden.
Gisteren waren we met een fijne groep mensen op excursie in Leiden, in de Hortus, met Norbert, in het Sieboldhuis, met een Japanse sfeer, in de boot van Ruud op de Leidse grachten. Een groot gevoel van melancholie maakte zich van me meester. Misschien ook gevoed door de vrijheid van een excursiedag, maar vooral door de gedachte aan al die botanici en wetenschappers, die vroeger op jacht waren in de wijde wereld naar planten, specimen van levende groeisels uit een ver land. Al die mensen zijn er niet meer, maar hun namen nog wel en ook de planten die ze verzamelden. Om te laten zien, om te verduidelijken, om te begrijpen.
Die droefgeestige gedachte werd nog versterkt door de titel van een expositie in het Sieboldhuis van de fotograaf Casper Faasen: ‘De dingen die voorbij gaan’, met beelden geïnspireerd op de tijdelijkheid van het aardse en op de Japanse cultuur. Dan moest ik meteen denken aan een andere grote Nederlandse reiziger: Louis Couperus, wiens roman ‘Langs lijnen van geleidelijkheid’ uit 1900 ik tot een hoopje vergaan papier stuk gelezen heb:
 
… Uren kon hij zoo zitten, of dwalen, of weêr neêrzitten en gelukkig zijn. In de intensiteit van zijn verbeelding riep hij de historie op, wolkte ze uit het verleden hoog, eerst als een damp, een tooverwaas, waaruit weldra de figuren duidelijk traden, tegen den marmeren achtergrond van oud Rome aan. De reusachtige drama’s speelden voor zijne droomende ogen af als op een ideaal tooneel, dat zich van het Forum uitstrekt naar de wazige zonneblauwtes van de Campagna; met coulissen, die zich verloren in de diepte van de lucht …
 
Logisch dat tijdens de boottocht het gesprek overliep van gedachten over kunst en leven.
Meestal is de vraag aan een tuinontwerper of hovenier hoeveel planten zij of hij bij naam kent en dan liefst met ‘de Latijnse naam’. Maar is dat niet zoiets als aan een kunstenaar vragen hoeveel merken olieverf er zijn? In de tuinenwereld wordt weinig aandacht geschonken aan de ontwerper. Op een uitzondering na. Terwijl die de kern van het vak vormen en de ontwerpen creëren.
 
De ‘Hommage Marathon’ wil dit veranderen. Saskia Bottenberg praat alles aan elkaar en deelt haar eigen verwondering met het publiek. Jij mag en kunt hier niet in ontbreken. Want wie gaat het hebben over Lucas Roodbaard, of Leonard Springer? Wie over Copijn of West 8? Zal Henk Gerritsen bij de favorieten staan of Tadao Ando? Pieter Buys of Edwin Santhagens? Bernard Tschumi of Johan Vlug?
Reageer naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wil je liever in de zaal zitten en deze douche van enthousiasme ondergaan, bestel dan een zitplek. Die kosten 20 euro, inclusief de koffie (buffet is extra).
Als plant hoort de Palmlelie (Yucca) bij de leliefamilie, als bloem bij het klokkenspel. Wie praat er nog over de lente? Het is al lang zomer dit jaar.
De zwaardvormige bladeren hebben vastberaden in hun groene kleur de winter doorgebracht. Nu de zon zoveel warmte geeft, lijkt het of deze planten zich op een manier gedragen die bij naam past. Hun echte naam, een fiere en trotse naam. Yucca.
In de wintermaanden leken ze meer de nietszeggende naam youcou te hebben, zo konden ze zich wegcijferen uit het tuinbeeld. Maar nu … nog voor hun wonderbaarlijke roomwitte bloemtrossen zich verticaal zullen ontwikkelen alsof ze als koninginnen in een gekostumeerd bal mogen optreden, flikkert en fonkelt de plant met zijn bladeren als waren ze scherpe degens die in het zonnelicht blinken. Zonder dat ze echt prikken of steken, want het blijft enkel theater.
Let eens op binnenkort, als de bloemen zich openen, zoals een twaalftrapsraket: patafpiefwiewwiektoeloeriekomstraawuuurandiel. Als muziek, pure muziek. Als een Carl Orf orgie van witte klokken die de schoonheid van het leven beklinken.
Heb ik in de tuin staan.
Afgelopen zomer, ergens in het zuiden van Europa, in een heel mooi en chic hotel. Sluit de ogen even: palmen, zwembad, blauwe lucht, vers gesneden fruit op zilveren schalen. Vraag me niet hoe ik daar terecht kwam, dat is een heel ander verhaal.
Dat hotel had een tuin. Een mooie, prachtige tuin. Rustig. Die tuin had een tuinman. Een tuinman met de eigenschappen van een echte tuinman. En dat zijn er vele.
Hij draagt bijvoorbeeld een snoeischaar aan de riem en, nog veel belangrijker, hij heeft tijd. Tuinmannen hebben tijd. Nog voor de zon opkwam, was de tuinman al aanwezig en deed de dingen die een tuinman doet. Niemand die hem zegt wat, hij weet dat. Een van de dingen die hij doet, is het verzorgen van de planten die in grote porseleinen vazen staan naast het zwembad. Tientallen vazen, met daarin Asparagus oftewel sierasperge, Planten met sierlijke lange stengels die naar beneden zwieren, met ontelbaar verfijnde blaadjes die op naalden lijken. Wij kennen ze hier als huiskamerplanten, vroeger althans. Die naaldjes worden bruin en sterven af en dat ontsiert de plant. De tuinman kwam daarom in de vroege ochtend, om deze planten te strelen. Hij nam de lange stengels in de arm, alsof hij een kostbaar gewaad moest dragen, en met de andere hand streelde hij zorgvuldig en langzaam over de twijgen, waardoor de dode naaldjes afvielen. Dat herhaalde hij keer op keer. Na zijn behandeling leken de planten als herboren. Stuk voor stuk, een voor een, behandelde hij de planten in de vazen op die manier. Langs voor, langs achter. Ja, ook daar waar niemand het effect kon zien.
Uren heb ik naar de tuinman zitten kijken, naar zijn trage bewegingen, naar zijn volkomen belangeloze manier van verzorging. Naar zijn onbaatzuchtigheid die zo verheven was als alleen bij engelen kan zijn. Misschien was hij er wel een?

Wat een tuinontwerper allemaal niet moet doen...

  

Het O'FEST komt er nu snel aan. Op 12 juni vindt de startavond plaats en dan gaat het een week lang over tuinontwerp en het werk van tuinontwerpers.
Wist je dat er in totaal 71 sprekers zullen meewerken die week? Allemaal mensen die over een bepaald aspect van het tuinontwerp komen vertellen. Theoretisch, beschouwend of praktisch verhalend.
Het wordt een nooit geziene samenwerking daar in Apeldoorn. Mooi toch?
 
Het was een van de drukste weken van het jaar tot nu toe, met wel twintig verschillende soorten zaken op het programma. Dat is heel verfrissend en spannend maar het is tegelijk ook afmattend, want hetgeen je niet elke dag doet eist weer een andere concentratie en een andere spanning en verwachting van die spanning.
Er gebeurde mij tussendoor iets heel vreemds. Ik bukte me om iets op te rapen en moest plots aan iemand denken die ik gekend heb en al jaren geleden is overleden. Zij was weer heel dichtbij in mijn gedachten. Ik zocht koortsachtig naar de reden of de aanleiding waarom ik zo opeens weer aan haar dacht, maar kon geen aanleiding vinden. Niets dat me terug voerde, geen enkele associatie van kleur of geluid.
Zo maar opeens zag ik je terug, luidt de titel van een liedje dat ik eens schreef voor een toneelstuk. Dit was ook zoiets, maar dan anders. Zoals ik het hier nu opschrijf, zonder te weten waarom. Misschien omdat iedereen wel eens van die momenten heeft? Zo maar opeens.
Zoals nu.